نظريه بازی‌ها – راه برنده شدن

داشتم در آرشیوم از ماهنامه خوب شبکه جستجو می‌کردم، در شماره 39 به مقاله‌ نظريه بازی‌ها – راه برنده شدن که درآمد و تاریخچه‌ای بر نظریه بازی‌ها است برخوردم، پس از جستجو دریافتم که خوشبختانه این مقاله در سایت مجله موجود است: برای دیدن صفحه به اینجا و برای گرفتن متن کامل مقاله (PDF) به اینجا نگاه کنید.

اگر می خواهید بار دیگری که  مطلبی نوشته شد، آگاه گردید. عضو خوراک (feed) این بلاگ شوید.

4 Responses to “نظريه بازی‌ها – راه برنده شدن”

  1. سلام

    من نتونستم ای میل شما رو از دوستان بگیرم . میخواستم در موردی با شما مشورت کنم .
    ممنون میشم …

  2. كبوتر

    سلام. اين مظلب كه دانلود نمي شه. مثل اينكه برش داشتند!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>