درس‌هایی در نظریه بازی‌ها و طراحی مکانیسم

آنچه درپی می‌‌آید فهرستی از پیوند‌ها به صفحه‌های وب درس‌های ارایه شده در دانشکده‌های کامپیوتر معتبرترین دانشگاه‌های جهان درباره “نظریه بازی‌ها” و “طراحی مکانیسم” است:

1. Asu E. Ozdaglar’s Game Theory with Engineering Applications
2. David C. Parkes’s Computational Mechanism Design
3. Noam Nisan’s Course on CS, Game Theory, and Economics
4. Christos Papadimitriou’s Course on Algorithmic Aspects of Game Theory
5. Joan Feigenbaum’s Course on Economics and Computation
6. Jeff MacKie-Mason’s Course on Information Economics
7. Amy Greenwald’s Course on Agent-Based Economics
8. Yoav Shoham’s Multi-Agent Systems Course
9. Subhash Suri’s Course on Computation and Market Mechanisms
10. Tuomas Sandholm’s Course on Foundations of Electronic Marketplaces
11. Peter Cole’s and Al Roth’s Market Design Course
12. Kate Larson’s Electronic Market Design Course

اگر می خواهید بار دیگری که  مطلبی نوشته شد، آگاه گردید. عضو خوراک (feed) این بلاگ شوید.

2 Responses to “درس‌هایی در نظریه بازی‌ها و طراحی مکانیسم”

 1. مهندس یه سری کلاساش با هم تداخل دارن
  نمی تونم برم: دی
  چه کار کنم به نظرت ؟
  به نظرت اگه یه سریشو این ترم حذف کنم و ترم بعد بگیرم چه طوره ؟
  آخه کی 5-6 تا واحد مثل هم می گیره که من گرفتم.
  این هم واسه ما شده دردسر : دی

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>