کارگاه‌ها

Startup Workshops
کارگاه‌های آموزش که برگزار می‌کنم:

۱. کارگاه نوآوری و خلق مدل‌ کسب و کار

(سرفصل و برنامه زمانی)

 

۲. کارگاه دو روزه کارآفرینی ناب

(روش های عملی اجرای متد استارتاپ ناب (Lean Startup))

(سرفصل و برنامه زمانی)

اگر مایلید که در دانشگاه یا موسسه خود سخنرانی یا کارگاه آموزشی داشته باشید، با من تماس بگیرید