بلاگ هایی برای پیدا کردن دید بهتر از بازمتن

اینجا فهرست بلاگ ها و سایت های انگلیسی است، خواندن این بلاگ ها دید و بینش بهتر از بازمتن به وجود خواهد آورد:

پ.ن: این فهرست را از جایی گرفته ام و خودم همه آنها را پیگیری نمی کنم .
راستی به مورد 6 بیشتر دقت کنید

One Response to “بلاگ هایی برای پیدا کردن دید بهتر از بازمتن”

  1. ممنون امید جان

    واقعا ممنون
    مثل همیشه با دست پر اومدی

    فکر مکی کنم شکایت تلفنیم اثر کرده، بزنم به تخته

    برادر محتاجیم به دعا