مدل کسب و کار استارت آپ

One Response to “مدل کسب و کار استارت آپ”

  1. فرخ رسولزاده

    اولا از سایتی که ایجاد کردهاید کمال تشکر را دارم . چون در راستای اگاهی دادن در علم تجارت میباشد.
    لذا در صورت امکان روش در چهار چوب قرار گرفتن در این علم تجارت در راستای واردات و صادرات مرا یاری نماید . با تشکر

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>