کارگاه نوآوری و خلق مدل‌ کسب و کار

هر شرکت و سازمانی نیاز به یک روش برای نوسازی مدل کسب و کار خود به صورت سیستماتیک دارد.
روش شما چیست؟

مخاطب دوره: هر کسی که به دنبال ابزاری برای طراحی یا بهبود مدل کسب و کار خود است. شما باید کارآفرین، مدیر اجرایی، استراتژیست، مدیر نوآوری، مشاور یا مربی کارآفرینی (و کسب و کار) باشید.

پس از پایان کارگاه به توانایی‌های زیر دست می‌یابید:
یک زبان تصویری کاربردی برای توصیف، به چالش کشیدن و طراحی مدل کسب و کار را آموخته و بکار می‌گیرید.
نمونه‌های قوی از نوآوری در مدل کسب و کار همچون ،Apple iPod، Nintendo Wii  نسپرسو و … را درک می‌کنید.
برای رسیدن به رشد بالا، مدل‌های کسب و کار را به وسیله تفکر طراحی و مشتری‌سازی  واکاوی می‌کنید.

ضرورت دوره:برای سال‌ها بسیاری از سازمان‌ها مدل کسب‌وکار سالمی داشتند. امروزه، آن‌ها دریافته‌اند که مدل کسب‌وکار کنونی‌شان دیگر جواب نمی‌دهد. رکود اقتصادی، تغییر رفتار مشتری، اینترنت و دسترسی (رایگان) به اطلاعات قوانین بازی را تغییر داده‌اند. تاریخ مصرف مدل‌ها کسب‌وکار سنتی گذشته است و همین ضرورت مدل‌های کسب‌وکار جدید و نوآورانه را دوچندان کرده است.

طول دوره: دو روز

 

سرفصل روز اول:
برای دیدن سرفصل کامل و به‌روز کارگاه دو روزه بروشور را مطالعه فرمایید.

Business Model Generation Workshop
بروشور کارگاه دو روزه

[۹- ۱۰:۳۰] درآمدی بر تفکر مدل کسب و کار به عنوان ابزاری برای استراتژی:

 • فهم چیستی مدل‌های کسب و کار و علت اهمیت امروزی آن‌ها.
 • مرگ طرح کسب و کار: به سوی چرخش مدل کسب و کار
 • معرفی بوم مدل کسب و کار: روشی سیستماتیک برای کار با مدل‌های کسب و کار
 • جا انداختن مفهوم مدل کسب و کار در سازمان

 

[۱۱- ۱۲:۳۰] چند مورد از نوآوری در مدل کسب و کار و هم‌اندیشی گروهی:

 • [دریافتن اینکه] چگونه مدل‌های کسب و کار نوآورانه می‌توانند صنایع را متحول کنند.
 • استفاده از بوم مدل کسب و کار با چند مثال
 • قواعد پایه‌ای و دام‌های بوم مدل کسب و کار

 

[۱۳:۳۰- ۱۵:۳۰] تفکر طراحی برای نوآوری در مدل کسب و کار:

 • بررسی مدل‌های کسب و کار نوآورانه با پیش‌زمینه ذهنی طراحی
 • محور بودن مشتری به عنوان نقطه شروع نوآوری در مدل کسب و کار
 • نمونه‌‌سازی مدل‌های کسب و کار

[۱۶- ۱۷] درآمدی بر آزمودن مدل‌های کسب و کار بوسیله فرآیند «مشتری‌سازی»:

 • درآمدی بر تست مدل‌های کسب و کار
 • فرآیند مشتری‌سازی
 • مثال‌هایی از چرخش‌های بزرگ در مدل کسب و کار

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>