کمک به پیشرفت کشور: گسترش دانش اقتصادی

تازگیها به این نتیجه رسیده‌ام که اگر می‌خواهیم کشور بهتر و با رشد بیشتر پیشرفت کند، باید سطح همگانی دانش اقتصاد را بالا ببریم. آنگاه هنگامی که در تاکسی می‌نشینیم کمتر کسی به خود جرات می‌دهد به راحتی و با‌قطعیت اظهار نظر اقتصادی کند، از سوی دیگر افراد در زندگی و کار دید اقتصادی‌تری پیدا میکنند.نیز بهتر می‌توانند متوجه سیاست‌های اقتصادی دولت (درست یا نادرست) گردند، آنگاه دیگر اقتصاددانان در اقلیت نیستند. این مساله هم هست سیاست‌مداران آینده از میان همین افراد، بیرون می‌آیند. چند راهکار به فکرم رسید که بیان می‌کنم:
1- دوستان دانشجو را تشویق کنیم که در درسهای اختیاری اقتصاد بگیرند، به ویژه دوستانی که ریاضی یا مهندسی می‌خوانند
2- در میان دوستانمان اگر کسانی هستند که ریاضی می‌خوانند، تشویقان کنیم که در رشته اقتصاد ادامه تحصیل دهند ( به ویژه ارشد)
3- کتاب های اقتصادی همگانی را به دوستانمان معرفی کنیم (در پست‌های پسین این کار را خواهم کرد) یا به آنها هدیه بدهیم.
اگر دوستان پیشنهادهای دیگری دارند، لطفا بیان کنند.

2 Responses to “کمک به پیشرفت کشور: گسترش دانش اقتصادی”

  1. محسن

    درود بر جنابعالی. به طور تصادفی با وبسایت شما آشنا شدم. به موضوع بسیار به جایی اشاره فرمودید. من هم به عنوان یک اقتصادخوان با آن موافقم به ویژه آموزش عمومی اقتصاد که باید از مدارس آغاز شود و در دانشگاهها نیز برای تمام رشته ها تاکید می کنم تمام رشته دست کم 2 واحد درس اجباری اصول علم اقتصاد باید گذاشته شود. ولی ظاهراً از تعداد نظرهای اظهار شده معلوم است حرفتان چندان خریداری نداشته. مروارید خانم هم گفته اند « کم» بود. ولی « در خانه اگر کس است یک حرف بس است.»

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>